تبلیغات
کوروش شاه شاهان
1391/06/17

سخنان کوروش بزرگ

   نوشته شده توسط: پرشین    


همواره نگهبان کیش یزدان باش ، اما هیچ قومی را وادار مکن که از کیش تو پیروی کند و پیوسته به خاطر داشته باش که هر کسی باید آزاد باشد تا از هر کیش که میل دارد پیروی کند.


1391/05/30

حجابِ زنان پارسی

   نوشته شده توسط: پرشین    

روزی مردی عرب، از یك پارسی پرسید: چرا زنان شما حجاب ندارند؟
مرد پارسی گفت:
حجابِ زنان ما پلكِ چشمانِ مردانِ ما است


1391/05/14

سخن کوروش بزرگ

   نوشته شده توسط: پرشین    


آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست
 چرا که جاودانند


برچسب ها: سخن کوروش بزرگ ،

1391/04/6

در راه تو ...

   نوشته شده توسط: پرشین    


1391/03/29

مقبره کوروش بزرگ در دوره قاجار

   نوشته شده توسط: پرشین    


مقبره کوروش بزرگ در دوره قاجار


برچسب ها: مقبره کوروش بزرگ ،

تعداد کل صفحات: 6 1 2 3 4 5 6
کوروش شاه شاهان