تبلیغات
کوروش شاه شاهان - سخنان کوروش بزرگ
1389/09/17

سخنان کوروش بزرگ

   نوشته شده توسط: پرشین    هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد( کوروش کبیر )
..................................................


کوروش شاه شاهان