تبلیغات
کوروش شاه شاهان - عشق کوروش
1390/07/14

عشق کوروش

   نوشته شده توسط: پرشین    دختری به کوروش بزرگ گفت: من عاشقت هستم کوروش
کوروش بزرگ گفت : لیاقت شما برادرم است که از من زیباتر است و پشت سر شما ایستاده
دخترک برگشت دید کسی نیست
کوروش گفت: اگر عاشق بودی پشت سرت را نگاه نمیکردی


برچسب ها: عشق کوروش ،

کوروش شاه شاهان