تبلیغات
کوروش شاه شاهان - حجابِ زنان پارسی
1391/05/30

حجابِ زنان پارسی

   نوشته شده توسط: پرشین    

روزی مردی عرب، از یك پارسی پرسید: چرا زنان شما حجاب ندارند؟
مرد پارسی گفت:
حجابِ زنان ما پلكِ چشمانِ مردانِ ما است


کوروش شاه شاهان