تبلیغات
کوروش شاه شاهان - سخنان کوروش بزرگ
1391/06/17

سخنان کوروش بزرگ

   نوشته شده توسط: پرشین    


همواره نگهبان کیش یزدان باش ، اما هیچ قومی را وادار مکن که از کیش تو پیروی کند و پیوسته به خاطر داشته باش که هر کسی باید آزاد باشد تا از هر کیش که میل دارد پیروی کند.


کوروش شاه شاهان